Ukrajinština Čeština

Společnost Ivana Kondura


Společnost Ivana Kondura

Erb ukrajiny

Společnost Ivana Kondura je občanské sdružení v němž se sdružují potomci ukrajinských běženců z tzv.: Západoukrajinské lidové republiky a přátelé.

Naším cílem je především:
Zmapovat historii života ukrajinských běženců v prvorepublikové ČSR.
Zmapovat historii života ukrajinských běženců po druhé světové válce.
Sdružit a navázat kontakty osob s předky z Východní Haliče a přátel.
Spolupracovat a pomáhat při navazování kontaktů s rodinnými příslušníky žijícími na Ukrajině.
Spolupracovat s dalšími organizacemi majícími vazby na Ukrajinu.

Copyright © 2011 - 2016 (Petr Novák - Společnost Ivana Kondura).
Poslední aktualizace: 9.10.2016
SEO