Ukrajinština Čeština

Společnost Ivana Kondura


Tábor v Josefově

Josefov nad Metují je staré garnizonní město s pozdně barokní vojenskou pevností. Proto příliš nepřekvapilo, když na začátku první světové války vznikl v jeho katastru zajatecký tábor. Jeho branami prošly tisíce internovaných vojáků, zvláště Rusů, Italů a Srbů.

Ukrajinská kapitola josefovského tábora začala v roce 1921, kdy sem byli na jaře přestěhováni obyvatelé libereckého tábora a na podzim téhož roku Ukrajinská brigáda z Německého Jablonného. Tím se stal josefovský tábor jediným střediskem ukrajinské vojenské emigrace v Československu.

Pomnik

V Josefově je několik muzeí věnovaných bohaté historii tohoto vojenského města. Bohužel informace o pobytu ukrajinských vojáků v období let 1921 až 1926 (výrazně delší doba něž u předchozích dvou táborů v Jablonném a Liberci), jsou naprosto mizivé. Tato tabule byla objevena v Prvním vojenskohistorickém muzeu M. Frosta. Jedná se o tabulku původně umístěnou na hrobu poručíka UHA Basila Kuzmina, který zemřel v Josefově 17. ledna 1924.
Pomnik

Ukrajinský hrob patří mezi významné památky civilní části josefovského hřbitova. V roce 1936 byla provedena exhumace šestnácti ukrajinských vojáků a jejich uložení do společného hrobu označeného křížem a tabulkou. Součastný výstavný náhrobek s mnoha jmény zesnulých Ukrajinců, pořízených organizací "Svépomoc ukrajinských emigrantů pro severovýchodní Čechy", byl slavnostně vysvěcen během druhé světové války dne 10. srpna 1941. Pomník na společném hrobě Ukrajinců je dílem architekta Antonína Wagnera dle námětu profesora R. Lisovského. (Hrob číslo 106, IV. oddělení vojenského hřbitova)


Pomnik

Dobová pohlednice "Tábor ruských zajatců v Josefově". V letech 1921 - 1926 v tomto táboře žili ukrajinští vojáci a emigranti.Pomnik

Další dobová pohlednice, pohled na část tábora.

NAHORU
Copyright © 2011 - 2013 (Petr Novák - Společnost Ivana Kondura).
Poslední aktualizace: 14.6.2013