Ukrajinština Čeština

Společnost Ivana Kondura


Tábor v Liberci

Počátky tábora:
Počátky tábora v "ukrajinské režii" jsou spjaty s osobou atamana Marijana Macejovyče, který sem byl 10. srpna 1920 převelen z Ukrajinské brigády, aby pomohl českému velení tábora v přípravě ubytování pro nové uprchlíky. Liberecký tábor dostal oficiální název "Ukrajinský pracovní tábor". Jeho velitelem se stal již zmíněný ataman Macejovyč. V tomto táboře byli internováni Ukrajinci vojenského i civilního statusu, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati do tábora v Německém Jablonném.

Smrt v táboře:
Během pobytu Ukrajinců v libereckém táboře zemřeli pouze dva jeho obyvatelé. Jeden vojín zemřel na úplavici a druhý vojín spáchal sebevraždu. Oba vojáci byli pohřbeni na vojenském táboře v Ruprechticích, kam byl později umístěn pomník jehož autorem byl Vasyl Kasijan.

Likvidace tábora:
Oficiální instrukce týkající se přemístění Ukrajinců do Josefova vydalo české velení tábora 21. března 1921. První transport byl vypraven 1. dubna 1921 v ranních hodinách. Poté následovalo ještě dalších pět transportů, všechny během měsíce dubna. V šestém transportu byli absolventi kurzů obchodní akademie v Liberci a soukromého obchodního kurzu, kterým bylo umožněno odjet až po složení zkoušek. Pro správu opuštěných budov a jejich pozdější likvidaci byl v táboře ponechán jeden strážní oddíl a jeden oddíl pracovní.

Copyright © 2011 - 2013 (Petr Novák - Společnost Ivana Kondura).
Poslední aktualizace: 14.6.2013